KlinikSupport Menu

Produkter

En komplett, lönsam lösning.

Bekvämt för patienten

Intraoral scanning är bekvämare för patienten än traditionella avtrycksmaterial. Avtrycket går fortare och är exaktare vilket innebär färre omgörningar och kortare tid för patienten i stolen. Carestreams scanners behöver varken pulver eller vätska för att få ett perfekt avtryck. Hela avtrycksprocessen blir behaglig för patienten, till vilket också den ergonomiska formen och det slanka scannerhuvudet bidrar till. Dessutom blir dialogen med patienten både enklare och intressantare i och med att man enkelt kan hjälpa patienten att visualisera deras fall.

 

Effektivt för kliniken

För patienten innebär den kortare tiden för avtryck en klart bekväm fördel. För tandläkaren är det dessutom en ekonomisk fördel att kunna arbeta snabbt och effektivt. Den snabba scanningen innebär en stor skillnad gentemot traditionella avtryck som många patienter kan uppleva som obehagliga. Till den korta processtiden kommer det digitala formatet, som inte behöver passa postens tömningstider. Slutligen minimerar ett perfekt avtryck antalet omgörningar och behandlingen kan avslutas på kortare tid än annars.  


...Kliniksupport är specialisten på Intraoral scanning och andra lönsamma digitala lösningar


Lägre kostnader

Den interorala scanningen minskar kostnader för allt från material till stoltid. Samtidigt försvinner hela posthanteringen, som inte minst kostar i personal och uteblivna behandlingar, och i stort sett allt efterarbete. Det kan utan tvekan leda till en gynnsam prisbild för alla parter.

 

Perfekt resultat

Carestreams scanners producerar 2D- och 3D-bilder med hög upplösning och i rätt färg. Det är enkelt för tandläkaren att definiera gränser och identifiera skillnader mellan naturlig tandsubstans och befintliga restaureringar, vilket gör att restaureringsplaneringen blir mer exakt för tandläkaren.  Förutom 3D intraorala scanning kan Carestreams scanners också ta högupplösta intraorala kliniska bilder i 2D och färg. Den som kan sitt hantverk kommer att bli rikligt belönad.

Kinna Tandvård image

Kinna Tandvård

Maziar Nekoui & Henrik Annerud på KInna Tandvård. - En investering i oralscannern Carestream 3600 ger dig – förutom gladare patienter och effektivare verksamhet – besparingar som gör din scanner till en plusaffär.